Aktuelno

Na ovoj strani možete uvek biti u toku sa našim aktivnostima i projektima

U okviru granta Kultura za Demokratiju, podržana je naša projektna ideja pod nazivom RAZLIČITOST NAS JAČA.

Osnovni cilj projekta  je razvoj kritičkog mišljenja i podizanje svesti kod dece o važnosti afirmisanja kulturne raznolikosti ali i skretanje pažnje javnosti o položaju i potrebama nacionalnih manjina.

Polaznici škole cirkusa Cirkoneo, koji  govore jezikom savremenog cirkusa, kroz svoju predstavu I raspravu utiču na razvoj kritičkog mišljenja i smanjenju predrasuda, pre svega, kod vršnjaka I  publike svih uzrasta. Ovaj format doprinosi razvoju kritičkog razmišljanja, smanjenju predrasuda o pripadnicima manjinskih  grupa,  utiče na donosioce odluka i veće učešće u rešavanju problema ovih grupa.

Projekat traje od 15.03 – 31.12.2023. godine

“Kultura za demokratiju pruža podršku nezavisnoj kulturnoj sceni u Srbiji da, koristeći kulturu i umetnost, podstiče kritičko i kreativno razmišljanje o društvenim temama koje su od važnosti za lokalne zajednice.  Takođe, CFD projekat podstiče saradnju aktera na nezavisnoj kulturnoj sceni, kreirajući na taj način prostorza promociju pluralističkih vrednosti i interkulturalnog dijaloga u Srbiji. Prva faza projekta traje od oktobra 2021.godine do februara 2025. i podržava ga Vlada Švajcarske,a sprovodi Hartefakt fond.”

GRADIMO POVERENJE

 

Velika nam je čast i zadovoljstvo što je naša inicijativa „Gradimo poverenje“,  pored još osam sjajnih inicijativa, dobio podršku  Nacionalne koalicije za decentralizaciju u okviru programa „ Lokalni poziv za EU: Razvojni grantovi – sistematična rešenja u zajednici“.

„Gradnja“ će biti izvedena na  severnom delu  Novog Sada ( naselje Slana bara ) u   saradnji sa osnovnom školom „Dušan Radović“.

Koristeći metod socijalnog cirkusa,  družićemo se, igrati, stvarati, graditi poverenje i rušiti predrasude zajednički, sa decom iz opšte populacije i marginalizovanih grupa. Plan nam je da vim metodom stvorimo kompaktnu grupu koja će zajedno  osmisliti i kreirati  cirkuski performans na temu kulturne raznolikosti.

Deca će kroz radionice cirkuskih veština uvežbavati saradnju, strpljenje, upornost ali i kritičko mišljenje. Radionice započinjemo u oktobru 2022.  i trajaće do kraja marta 2023. godine kada ćemo izvesti  dva performasa u osnovnoj školikoli „ Dušan Radović“  i Kulturnoj stanici Barka.

Na javnom igranju u KS Barka će biti organizovana javna tribina na kojoj će prisustvovati svi koje se bave socijalnom temom i marginalizovanim grupama, od pojedinaca preko institucija i organizacija pa sve do donosioca odluka.

Trudićemo se da  našom metodom  savremenog cirkusa ,  pokažemo koliko  dobrobiti  ona može da donese .

Verujemo da ćemo opravdati poverenje onih koji su nam ga ukazali  a to su :  #EUzaTEBE , Fondacija Jelena Šantić , grupa 484 i NKD

Tvoje K3 mesto – pokrećemo kulturne  centre u malim mestima

 

Projekat u kojem  svojim iskustvom i  animiranjem zajednice cirkuskim radionicama , pomažemo manjoj lokalnoj sredini  da osnuju nezavisnu kulturnu stanicu , koja bi  služila kao mesto za okupljanje raznih udruženja, inkubator ideja , mesto  za kreativno stvaranje  i sve ono za čim lokalna zajednica  ima  potrebu.

Deo smo programa Evropske prestonice kulture2022

Uravnoteži se – Cirkusom do balaNSa

 

Osnovni cilj projekta je da se pre svega deci ali i roditeljima, učiteljima ali i ostalim sugrađanima , ponudi novi vid mentalne i fizičke rekreacije bazirane na tehnikama savremnog cirkusa  ( akcenat je na tehnici balansiranja).

Pružajući im mogućnost da kroz  uvežbavanjem veština dostignu harmoniju  – fizički i mentalni balans.

Promovisaćemo javne prostore sa cirkuskim punktovima sa uputstvom  o bezbednom i odgovornom korišćenju ,  koji će nakon ovog projekta biti spreman za nastavak vežbanja i biti dostupan svima.

PROJEKAT PODRŽAN OD : EVROPSKE PRESTONICE KULTURE 2022 i gradske uprave za kulturu