Projekat K3

Pokretanje zajednica na Lokalni Aktivizam i razvoj dobrih ideja, čuvanje prirode, kulturnog nasleđa i zajedničkog dobra.

O projektu K3

 

Prepoznali smo zapostavljeno stanje kulture u seoskim i malim sredinama i preduzeli prve korake u rešavanju njihovih problema.
Prvi projekti su realizovani u Čereviću, a drugi je rekonstrukcija (koja je u toku) nezavisnog kulturnog centra u malom jedinstvenom, mestu na krajnjem severu Vojvodine u Novom Kneževcu – K3. 

Cilj projekta K3

 

K3 će biti prostor koje će pružiti utočište za rad i razvoj dobrih ideja hrabrim grupama, udruženjima, inicijativama i pojedincima koji žele da sačuvaju prirodu, kulturno nasleđe i zajednička dobra. K3 će biti otvoren prostor u kom će svako moći da nađe svoje mesto bez obzira na različitosti.

Kultura u izlogu

IDEJA PROJEKTA JE DA SE U USLOVIMA PANDEMIJE POKRENE LOKALNA ZAJEDNICA UZ POZIV DA ZAINTERESOVANI IZLAŽU U PROSTORU KOJI SMO ZA TU NAMENU OSPOSOBILI.