Važno je da donirate

 

Cilj nam je da članarine ostanu prihvatljive (simbolične), čak i besplatne za decu koja nisu u finansijskoj mogućnosti da izdvoje novac za vanškolske aktivnosti. Kao i organizovanje programa (u vidu kampova, radionica, predstava) koji su besplatni za decu iz osetljivih grupa (sa posebnim potrebama, bez roditeljskog staranja, dece ulice, decu iz ruralnih sredina).
Međutim, za to su nam neophodna dodatna finansijska sredstva, kao i dodatni resursi u vidu opreme i rekvizita.

Donacijama podržavate naš rad

Ovde podržite ŠKOLU CIRKUSA koja je na adresi : Radnička 20 u Novom Sadu u Novosadskom Dečijem Kulturnom Centru. Svojim donacijama obezbeđujete kontinuitet našeg rada i razvoj našeg koncepta: nabavka opreme i ulaganjaeu edukaciju edukatora. Vašim donacijama akođe podržavate i rad sa marginalizovanim grupama i deci iz socijalno ugroženih slojeva društva.

Ovde možete donirati

za projekat K3

 

Kreativni pogon je udruženje građana iz Novog Sada koje je svojim dugogodišnjim radom u kulturi uspelo da se izdvoji i iskristališe osobeni pravac decentralizacije i razvoja kulture u ruralnim sredinama koristeći, u svetu priznati metod – društveni cirkus.