škola cirkusa

ZAŠTO ŠKOLA CIRKUSA ?

Nedovoljno je poznata uloga cirkusa u razvoju dece i mladih kod nas. Nepoznata je i predrasudama potisnuta činjenica da podstiče kreativnost, maštu, pravilan psihofizički razvoj, da je snažan instrument procesa socijalizacije i interkulturalnog dijaloga.

Uz druženje i pomoć instruktora deca mogu da pokažu i razviju svoje talente, da sprovode svoje ideje kroz aktivno učešće u kreiranju predstave, izrade kostima, rekvizita i scenografije.

Cirkuska pedagogija ima veoma pozitivan uticaj na kvalitet života. Cirkuske veštine, osim fizičke izdržljivosti i gipkosti, artikulacije  i koordinacije pokreta, doprinose razvoju koncentracije, budnosti duha i upornosti, podstiču kreativnost, samopouzdanje i samopoštovanje.

Rad u cirkuskoj grupi razvija maštu te sposobnosti izražavanja, oblikovanja ostvarivanja vlastitih ideja. Cirkuski projekti povezuju sticanje tehničkih veština sa razvojem mašte. Kroz cirkusku pedagogiju razvijaju se komunikativne sposobnosti, osećaj odgovornosti za sebe i druge, tolerancija i poštovanje različitosti. Deca i mladi uče da uvažavaju i cene međusobne ideje i da ih realizuju kroz igru i zabavu. Model saradnje, suprodstavljajući se modelu nadmetanja, razvija međusobnu podršku i poverenje unutar grupe. Svaki, pa i najnespretniji član unutar cirkuske trupe postaje vredan i nezamenljiv.

Savremeni cirkus je, na primer, uspostavljena umetnička forma u Švedskoj, Francuskoj, Nemačkoj i ostalim trazvijenim zemljama gde ćete cirkus naći gotovo na svim mestima- od predškolske ustanove do univerziteta i domova za stara lica.

 

Završna priredba