Cirkoneo

Udruživanje Kreativnog pogona i Centra za cirkusku umetnost Ludifiko nastalo je oko zajedničke ideje osnivanja škole cirkusa,  unapređenja i promocije cirkuske umetnosti . Partneri su Grad Novi Sad i Fondacija 2021.

Prava dece u perstonici kulture

Projekat izveden u saradnji sa gradskim sekretarijatom za dečiju u socijalnu zaštitu. Performans u izvođenju dece polaznika škole cirkusa Cirkoneo. Oktobar 2017.